ProfilGrupa Konkret S.A.

Grupa Konkret S.A. realizuje inwestycje w trzech segmentach rynku nieruchomości:

  • Rewitalizacje obiektów zabytkowych
  • Inwestycje w grunty rolne
  • Budownictwo mieszkaniowe i usługowe

Grupa Konkret S.A. jest właścicielem gruntów o różnym przeznaczeniu na terenie Polski, o łącznej powierzchni ponad 700 hektarów.

W czwartym kwartale 2013 roku spółka zakupiła historyczną Twierdzę Modlin.

W ubiegłych latach firma zrealizowała trzy projekty w województwie wielkopolskim: