O FIRMIEGrupa Konkret S.A. realizuje inwestycje w trzech segmentach rynku nieruchomości: rewitalizacje obiektów zabytkowych, inwestycje w grunty rolne oraz budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Spółka jest właścicielem gruntów o różnym przeznaczeniu na terenie Polski, o łącznej powierzchni ponad 680 hektarów.

W czwartym kwartale 2013 roku Spółka zakupiła historyczną Twierdzę Modlin.

W ubiegłych latach firma zrealizowała trzy projekty w województwie wielkopolskim: Centrum Handlowe Panorama, rezydencję pod Poznaniem – Country Park „Pod Gajem” oraz obiekt mieszkalno-usługowy City Park Poznań.